Er moest van tevoren nog een gat in het ijs gemaakt worden, maar daarna konden de 80.000 jonge palingen geplaatst worden in het water van de Reeuwijkse Plassen.

Lees verder in het AD

Het effectief peilbeheer van het plassengebied werd onlangs besproken op de goedbezochte openbare najaarsbijeenkomst van de Vereniging van Watereigenaren en Rechthebbende gebruikers (VWR):

Invloed van klimaatverandering op plassengebied

Bron: Kijk op Bodegraven-Reeuwijk 2019 - 1

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk en het dorpsteam Sluipwijk-Plassengebied voeren een proefproject uit op de toegangswegen naar het Plassengebied om de problemen van het brede en zware (bouw) verkeer te beperken.

Hekjes tegen zwaar verkeer

hekjes

 Artikel in de Goudse Post:

Geen pardon voor snelheidsduivels

Hoofdagent Ton van den Berg (l) samen met collega op surveillance met de nieuwe Stormer. Foto: PR

Oproep aan de leden om enquete over de Reeuwijkse Plassen in te vullen.

De Reeuwijkse Plassen . . . . . . . hoe nu verder?

Zaterdag 23 april 2016, Zalencentrum De Brug Reeuwijk

‘De Reeuwijkse Plassen over 15 jaar’

Op het RIS (het Raadsinformatiesysteem) van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk staat het verslag van de de ronde tafel bijeenkomst op 18 april waar Petra Sliepenbeek, Arie Heerkens en Peter Jansz de zienswijze die onze vereniging over het ontwerp Bestemmingsplan heeft ingediend hebben toegelicht en de vragen die daarover aan ons zijn gesteld. 

Tijdens ledenvergaderingen heeft Peter Jansz jullie regelmatig bijgepraat over de ontwikkelingen rond het ontwerp bestemmingsplan Plassengebied. Hierin is, zoals de naam al zegt, de bestemming en het gebruik van terreinen, gebouwen en bouwwerken en van het water in het Plassengebied beschreven. Het bestemmingsplan legt op wat in het Plassengebied mag en wat niet. Het is een onderwerp dat onze hele vereniging raakt.

Na het verschijnen van het voorontwerp voor dit plan heeft het bestuur een lijst met opmerkingen en gewenste veranderingen en aanvullingen ingediend, die bijna allemaal zijn geaccepteerd. Deze zijn in het ontwerp bestemmingsplan dat daarna verscheen verwerkt.  
Onze recreatie en watersportvereniging heeft in dit plan - wat wel bijzonder is - een geheel eigen status binnen het plassengebied gekregen.