Op het RIS (het Raadsinformatiesysteem) van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk staat het verslag van de de ronde tafel bijeenkomst op 18 april waar Petra Sliepenbeek, Arie Heerkens en Peter Jansz de zienswijze die onze vereniging over het ontwerp Bestemmingsplan heeft ingediend hebben toegelicht en de vragen die daarover aan ons zijn gesteld. 

Het deel dat onze vereniging betreft is te vinden op pagina's 16, 17 en 18 (gedeeltelijk) in bijlage 2 en in de samenvatting.
 
Het is nu aan de gemeenteraad te gaan besluiten wat binnen de regels van de wet, rekening houdend met de belangen van de betrokken belanghebbenden in het bestemmingsplan Plassengebied komt te staan. 
Hierover wordt op de volgende momenten vergaderd:

12 mei 2015 in de raadscommissie (opiniërend);

9 juni 2015 in de raadscommissie (voorbereiding besluitvorming);

24 juni 2015 in de gemeenteraad (besluitvormend).

Deze vergaderingen van de raad zijn openbaar.  Je kunt deze vergaderingen als toehoorder bijwonen. Aanmelden is niet nodig.

Plaats: Gemeentehuis Bodegraven Reeuwijk, Raadhuisplein Bodegraven. 

Voorpagina

 

3

16

17

18

Terugkoppeling

Bijlage 2

Verslag Rondetafelgesprek Bestemmingsplan Plassengebied