Zaterdag 23 april 2016, Zalencentrum De Brug Reeuwijk

‘De Reeuwijkse Plassen over 15 jaar’

In haar 35 jarig bestaan heeft de VWR zich ingezet voor de natuurwaarden van de Reeuwijkse Plassen en rechten van de particuliere eigenaren. De VWR bracht in 1992 onder meer het rapport ‘Herstelplan Reeuwijkse Plassen’ uit. De VWR stond mede aan de basis van het Overlegorgaan Toekomst Reeuwijkse Plassen (OTRP), het Convenant Reeuwijkse Plassen en de oprichting van de Stichting VEEN. Veel uit het Herstelplan is gerealiseerd. Maar de VWR kijkt als altijd naar voren en organiseert daarom een symposium over een visie op de plassen voor de komende 15 jaar.

Meer informatie