Het effectief peilbeheer van het plassengebied werd onlangs besproken op de goedbezochte openbare najaarsbijeenkomst van de Vereniging van Watereigenaren en Rechthebbende gebruikers (VWR):

Invloed van klimaatverandering op plassengebied

Bron: Kijk op Bodegraven-Reeuwijk 2019 - 1