Tijdens de baggerwerkzaamheden heeft terreincommissaris Ludo van Duuren de onderstaande vonsten veilig kunnen stellen. Wij hebben inmiddels kunnen vaststellen dat het hier om een speen en een kam gaat. Over het middelste voorwerp tasten we helaas nog in het duister. Als u suggesties heeft kunt u dit melden via de facebook pagina.

gevondenvoorwerpen